HALMHUSET LILLA VERKLIGHETEN

HALMHUSET FRÅN VERKLIGHETEN

Vi ville bygga ett hus, på riktigt och från grunden. Det skulle vara ett hus som var miljövänligare och med mindre kemikalier, både i byggskedet och när vi bor i det. Vi ville också ha ett hus som smälte in i naturen där det befinner sig och ett hus som inte var som alla andra. Sedan december 2018 bor vi i huset men vi är långt ifrån klara. Huset är mer som ett pågående projekt och kommer nog aldrig bli helt klart, alltid finns det en idé till att ta tag i.

Faktaruta

  • 2014
  • 2018
  • ca 240kvm
  • Södra Östergötland
  • CUT
  • Skumglas
Självbärande tak
Miljövänligt badrum
Planering & Bygglov
Isolera med halm
Puts
Konstruktion

INSTAGRAM

@byggiverkligheten

På Instagram och kontot @byggiverkligheten hittar du fler bilder och kan följa vad som händer framöver.

Exteriör

Mer att läsa om halmhuset

Självbärande tak
Miljövänligt badrum
Planering & Bygglov
Väggar i halm
Puts
Konstruktion