SMÅBRUK

MILJÖVÄNLIGT OCH DJURETISKT

Vi brukar våra marker med avsikt att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi använder gödsel från gårdens djur, har inga stora maskiner och självklart inga kemiska bekämpningsmedel. Vi odlar framförallt till självhushåll men utökar odlingar för att även kunna sälja våra grönsaker till andra som själva inte har möjlighet eller viljan att odla men ändå vill ha råvaror som de vet kommer ifrån.

Våra djur hjälper oss att hålla markerna öppna och går på sommarhalvåret i våra stora hagar. På vintern äter de ensilage och hö från våra egna marker eller från bönderna runt omkring. Djuren gör om gräs, som vi inte kan äta, till något för oss ätbart, lammkött. Våra får hjälper oss att hålla markerna öppna och bidrar till den biologiska mångfalden här i Verkligheten.

Djurens bästa i fokus

Vi känner våra tackor väl och har en relation till varje djur. För oss är det mycket viktigt att de trivs och har det bra. Därför går djuren i stora hagar med varierande terräng på somrarna och på vintrarna har de möjlighet att gå ut som de själva vill. Du kan därför vara säker på att det kött du har på tallriken eller det skinn du har i soffan kommer från ett djur som har haft det bra under sin uppväxt. Vi slaktar på ett litet slakteri, vi kör själva dit djuren och lämnar över direkt till slaktaren. Slakten är för oss alltid tråkig men ska vi äta kött tycker vi att det är viktigt att veta vartifrån djuret kommer och att det har haft det bra under sin uppväxt.

REKO

När det är skördetid hittas vi ofta på REKO Linköping. Kika in här: REKO Linköping för information om nästa utlämningstillfälle. Vi säljer inte på alla utlämningar så håll utkik efter ett inlägg från Verklighetens Gård!

får
Lamm
lammhage
Lammstall
Tacka
Får på grönbete